Náborová kampaň Ammann

Posted Posted in Uncategorized

Buď Ammann – Aktuální nabídka práce společnosti Ammann

Společnost Ammann nikdy neodpočívá. Neustále dochází k úžasným pokrokům, od představení nových produktů po inovace ve výzkumném a vývojovém středisku Ammann a mnohých závodech po celém světě. Aktivní jsou i zákazníci, kteří používají produkty firmy Ammann ve všech koutech světa pro rozmanité stavební aplikace. Jejich příběhy jsou zdrojem inspirací a informací i pro ostatní v tomto průmyslovém odvětví.

Ammann je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury. Jsme mezinárodně úspěšný rodinný podnik s hlavním sídlem ve Švýcarsku, jehož historie sahá až do roku 1869. Máme více než 3000 pracovníků a naše působení naleznete např. až v Kazachstánu, Indii, Brazílii nebo třeba Jižní Africe. Jsme stavební dodavatel pro stroje, systémy a služby s klíčovými kompetencemi v oblasti asfaltu pro celosvětové silniční stavitelství.

Máte zájem pracovat pro globální společnost se závody po celém světě? Nebo dáváte přednost menší firmě, kde můžete zásadně ovlivnit okolní svět? Vítejte ve společnosti Ammann, která vám nabízí obě možnosti.

Společnost Ammann Czech Republic, a.s. z Nového Města nad Metují aktuálně hledá do svého týmu následující pozice:

Navštivte kariérní stránky https://www.budammann.cz/

Přehled všech pracovních pozic zde: Aktuální pozice

Be Ammann / Buď Ammann

Ukažte se a dejte prostor nové výzvě. Nové šanci. Něčemu co vás nakopne. Co vás obohatí nejen hmotně, ale celkově! Co vám dá pocit, že za něco stojíte, že něco umíte, že jste se pro svou práci narodili. Naše stroje spojují svět. Pojďte s námi propojovat svět.

Iam Ammann / Jsem Ammann

Vybízíme naše zaměstnance, aby rozvinuli své schopnosti a využili své odborné znalosti, aby nám pomohli splnit naši strategii a přispět k našim dlouhodobým cílům. Snažíme se o jasnost při rozhodování, což nám umožní zaměřit se na nejdůležitější příležitosti, které pomohou zajistit, abychom zůstali vítězným týmem. Spolupracujte s nejlepšími. Dělejte významnou práci. Vytvořte hodnotu.

Náborová centra

Posted Posted in Uncategorized

Detašovaná pracoviště a hlavní náborová centra

Praha, Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský kraj, Plzeň, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Liberecký kraj, Liberec, Královéhradecký kraj, Hradec Králové, Pardubický kraj, Pardubice, kraj Vysočina, Jihlava, Jihomoravský kraj, Brno, Olomoucký kraj, Olomouc, Moravskoslezský kraj, Ostrava, Zlínský kraj, Zlín.

Náborové centrum Pardubice

Jsme náborové centrum sídlící v Pardubicích, které vám nabízí v oblasti HR následující služby:

Personální projekty: personální audity, organizační audity, vytváření popisů pracovních pozic, zavádění systémů hodnocení a motivace zaměstnanců, průzkum spokojenosti zaměstnanců, koučování a mentoring zaměstnanců, cílené vzdělávací projekty a workshopy. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Náborové centrum Hradec Králové

Jsme náborové centrum sídlící v Hradci Králové, které vám nabízí v oblasti HR následující služby:

Personální projekty: personální audity, organizační audity, vytváření popisů pracovních pozic, zavádění systémů hodnocení a motivace zaměstnanců, průzkum spokojenosti zaměstnanců, koučování a mentoring zaměstnanců, cílené vzdělávací projekty a workshopy. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Náborové centrum Praha

Jsme náborové centrum sídlící v Praze, které vám nabízí v oblasti HR následující služby:

Personální projekty: personální audity, organizační audity, vytváření popisů pracovních pozic, zavádění systémů hodnocení a motivace zaměstnanců, průzkum spokojenosti zaměstnanců, koučování a mentoring zaměstnanců, cílené vzdělávací projekty a workshopy. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Náborové centrum Brno

Jsme náborové centrum sídlící v Brně, které vám nabízí v oblasti HR následující služby:

Personální projekty: personální audity, organizační audity, vytváření popisů pracovních pozic, zavádění systémů hodnocení a motivace zaměstnanců, průzkum spokojenosti zaměstnanců, koučování a mentoring zaměstnanců, cílené vzdělávací projekty a workshopy. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.


Služby kmosek.com

 

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Popis práce a oblastí náborového centra

Posted Posted in Uncategorized

Plánování náboru zaměstnanců

Správně plánovat kvalifikované zaměstnance nemůže firma nahodile a živelně. Musí vycházet z podnikatelské strategie a také ze znalostí dlouhodobější potřeby. Účelem je vytvořit si reálnou představu jak o kvantitativní, tak i kvalitativní potřebě zaměstnanců v určitém časovém horizontu, a to v návaznosti na stanovené firemní cíle a ve spolupráci s náborovým centrem. Stanovení optimálního počtu zaměstnanců v odpovídajícím složení a kvalitě je úlohou zadavatele. Náborové centrum vám pomůže v identifikaci potřeb náboru a analýze organizace a personálního plánování.

Nábor zaměstnanců

Nábor zaměstnanců v náborovém centru probíhá pod vedením zkušených konzultantů a má ustálený proces. Konzultanti soustřeďují požadavky na přijetí nových zaměstnanců, dle požadavků klienta. Podle znalostí trhu práce, podle toho, zda jde o perspektivní nebo operativní potřebu a podle toho o jakou pracovní pozici, volí odpovídající formy náboru a kanálů. V zásadě se jedná o sofistikovaný proces náboru skrze databázi, inzerci, sociální sítě a cílené oslovování.

Výběr zaměstnanců

Další etapou v procesu získávání zaměstnanců je stanovit vhodně metodu výběru uchazečů o zaměstnání. K základu patří životopis a dotazník, jako hlavní zdroj informací pro rozhodnutí, zda s uchazečem dále pracovat dále pak pohovor, který je nejobvyklejší metodou. Dále považujeme za nutnost získávání referencí, kdy je nutné prověřit věrohodnost a serióznost kandidáta. Někdy do procesu zahrnujeme i testování.

V praxi využíváme:

 • testy pracovní způsobilosti
 • testy psychické způsobilosti

Adaptace zaměstnanců

Zařazení zaměstnanců a jejich adaptace na novém pracovišti je poslední, avšak velmi významnou fází systému výběru, která je na straně klienta. Rozhodující úlohu při adaptaci nového zaměstnance má manažer.

Hodnocení zaměstnanců

Bez vhodného hodnocení se dnes již neobejde prakticky žádná firma, která myslí na svoji výkonnost, budoucí prosperitu a plné využití potenciálu svých zaměstnanců. Výsledky hodnocení jsou určeny především k dlouhodobém plánování personálních změn, optimalizaci struktury zaměstnanců, diferenciaci zaměstnanců, zjišťování dalšího, zejména kvalifikačního rozvoje zaměstnanců a ke stanovení jejich kariérních plánů. Náborové centrum a jeho služby zahrnují o podporu při stanovování hodnocení zaměstnanců. Hodnocení je nedílnou součástí celého systému práce s lidmi ve firmě.

Personální agenda

Nutná personální agenda souvisí s evidencí zaměstnanců, přijímáním a propouštěním zaměstnanců. Pokud ji má firma v pořádku, ulehčuje to její chod a manažerům umožňuje věnovat se více práci s lidmi. Navíc se klient nevystavuje možným postihům ze strany orgánů vnější kontroly.

Personální agenda a oblasti:

osobní údaje:

 • žádost uchazeče o zaměstnání,
 • zápočtový list od předcházejícího zaměstnavatele,
 • osobní dotazník,
 • životopis,
 • fotokopie dokladu o dosaženém vzdělání,
 • doklady o dalším vzdělání,
 • hodnocení zaměstnance,
 • převedení a přeložení,
 • změna pracovního zařazení,

pracovní smlouvy:

 • pracovní smlouva a její dodatky, změny
 • dohoda o hmotné odpovědnosti
 • dohoda o pracovní činnosti

příjmy:

 • smlouva o mzdě v případě
 • evidence o zdanitelných příjmech
 • evidence záloh
 • evidence daní z příjmů ze závislé činnosti
 • evidence příspěvků na zdravotní a sociální pojištění
 • evidence jiných pojištění
 • evidenční list pro důchodové zabezpečení

pracovní doba:

 • evidence nepřítomnosti v práci
 • evidence pracovní neschopnosti
 • evidence o dovolené

 

Služby kmosek.com

 

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě

Než se obrátíte na náborové centrum

Posted Posted in Uncategorized

K úspěšnému náboru a poptávanou pozici potřebuje náš konzultant kompletní informace o dané pozici. K získání těchto informací je nejlepší osobní setkání, kde se prodiskutují detaily pozic a představy o vhodném kandidátovi.

Dále je dobré mít informace:

 1. Stručná historie firmy
 2. Aktuální postavení na trhu a počet zaměstnanců
 3. Klíčoví klienti a konkurenti na trhu
 4. Plány a strategie do budoucna
 5. Současná organizační struktura
 6. Standardní výhody a bonusy, termíny jejich výplat
 7. Důvody otevření této pozice
 8. Klíčové zodpovědnosti a povinnosti

dále,

 1. Popis pozice
 2. Pracovní náplň
 3. Možnosti profesního růstu
 4. Požadavky na vzdělání a praxi
 5. Konkrétní preference na kandidáty
 6. Bonusy a benefity k dané pozici
 7. Místo výkonu práce, specifikace pracovního prostředí
 8. Struktura pohovoru, počet kol výběrového řízení

Oblasti a segmenty náborového centra

 • Automobilový průmysl
 • Elektronický a elektrotechnický průmysl
 • Spotřební průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • Bankovní a finanční služby
 • Cestovní ruch & gastronomie
 • Obchod FMGC
 • Umění, design, módní odvětví

Služby kmosek.com

 

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě

Trhu práce v oblasti náboru zaměstnanců

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Na trhu je dnes celá řada nových i stávajících konzultantských a vzdělávacích společností, které v hojném počtu nabízejí zprostředkování nejrůznějších druhů práce, jejich problém ovšem spočívá v tom, že se specializují pouze na ty zakázky, které jsou jednoduše uspokojitelné anebo souvisí s jejich dalším businessem. Zároveň do jejich nabídky poměrně běžně spadají i různé typy dalšího poradenství. Kolektiv těchto agentur tvoří velice mladí konzultanti bez hlubší znalosti procesu náboru, natož se znalostí fungování organizací včetně procesů. Na konzultanty je vyvíjen tlak skrze obrat a nikoli kvalitu náboru. Pro hlubší pochopení požadavku klienta již není žádný prostor. Doba rozvoje těchto služeb se již změnila a nyní jsou oblasti náboru zaměstnanců, získávání pracovníků a přímé oslovení přenechávány specializovaným konzultačním, poradenským nebo personálním agendám, jako je ta naše. Důvodů pro využívání služeb personální agendy je několik, zmínil bych hlavní tři.

Hlavní důvody, proč zvolit náborové centrum

 • Nižší náklady: Na základě poskytování kvalitních služeb klientovi můžeme klientovi snížit náklady na rozptyl externích náborových služeb.
 • Usnadnění práce personalistů: Vaši personalisté se mohou soustředit na své klíčové úkoly a koupenou službu přenechat náborovému centru.
 • Kvalita služeb: V našem náborovém centru pracují vzdělaní a zkušení náboráři a marketéři v oboru HR, od kterých může klient získat nejen kvalitní zaměstnance, ale i know – how z dalších oblastí HR marketingu.

Služby kmosek.com

 

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě

Proč náborové centrum

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Proč náborové centrum

Naše náborové centrum slouží k tomu, aby dohlédlo na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistilo vaší organizaci personální poradenství. Vyberte si službu náborového centra pro vás nábor zaměstnanců jako pomoc při náročném hledání zaměstnanců do vaší organizace. Naši náboráři z náborového centra se zabývají nábory v různých oblastech. Jedná se kupříkladu o automobilový či spotřební průmysl. A jakým oborem se zabýváte vy? Myslíte, že odborné nábory a personální poradenství v odborné režii pro vás bude mít ten náležitý efekt? Chcete ušetřit váš čas a věnovat se oblastem, které vás v podnikání více naplňují? Přenechte nábor zaměstnanců nám.

Kdy je vhodné využít službu náborového centra pro nábor zaměstnanců

V momentě, kdy chcete ušetřit čas, energii a náklady vašeho HR oddělení, které vznikají při zpracování ohlasů z veřejných zdrojů, provádění pohovorů, testování a ověřování referencí při výběru kandidátů pro vaši společnost?

Jak postup spolupráce vypadá

Vždy vás nejprve navštívíme, abychom osobně poznali prostředí, nadřízené, pracoviště, kulturu firmy, pro které máme najít nejvhodnějšího uchazeče.

Co proces náborového centra zaštituje

 • Vyhledání uchazečů dle specifikace pozice (databáze, inzerce v médiích)
 • Pohovory
 • Screening a testování osobnosti dle specifikace pracovní pozice
 • Sestavení profilu finálních kandidátů pro klienta
 • Konzultaci prezentovaných uchazečů
 • Vlastní reflexi – zpětnou vazbu pro Vás
 • Organizaci pohovorů u klienta
 • Nástup vybraného uchazeče
 • Systematickou péči o klienta

Služby kmosek.com

 

Personální audit

Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci.

Vice o službě

Personální marketing

Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně.

Více o službě

Nábor a výběr zaměstnanců

Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství.

Více o službě

Personální poradenství

Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství.

Více o službě

Personální agentura

Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky.

Více o službě

Personální projekty

Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd.

Více o službě

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

Více o službě

HR Interim manager

HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků.

Více o službě

HR business partner

HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing.

Více o službě