Aktuální trendy v náboru a hledání zaměstnanců

Nové trendy přicházejí a také odcházejí jako mraky na obloze. Aktuálně můžeme pozorovat dva zajímavé trendy v oboru HR, jedním jsou nové technologie a druhým je rozmanitost trhu práce. Letos více než kdy jindy je dalším trendem obrovská změna HR procesů, která sebou nese nové vzniklé příležitosti.
Způsoby hledání zaměstnanců
Pouze personalisté, k…

Celý článek: https://www.kmosek.com/aktualni-trendy-v-naboru-a-hledani-zamestnancu/?feed_id=24992&_unique_id=622f63fc725c2

#Náboravýběrzaměstnanců
#Náborzaměstnanců #Trendyvnáboruzaměstnanců

Autor: Petr Kmošek
Detail příspěvku: