Náborové centrum – Centrum pro váš nábor zaměstnanců

Skrze naše náborové centrum vám získáme lidské zdroje potřebné pro zajištění řádného fungování vaší firmy a zajistíme optimální nábor zaměstnanců.

Především jde o marketingovou činnost, která vám zajistí, aby volná pracovní místa ve vaší firmě přilákala co největší množství vhodných a odpovídajících kandidátů.

Služba ve svém základu spočívá v dobrém rozpoznávání a vyhledávání vhodných zdrojů a kanálů, informování o volných místech, v získávání a sběru informací a v organizačním a administrativním zajištění všech těchto náborových činností. Obraťe se na naše náborová centra v Praze, Brně, Hradci Králové a Pardubicích.


Výhody náborového centra – Nábor zaměstnaců pod jednou střechou

Úspora času

Naše služba vám prokazatelně ušetří čas ztracený v neefektivním náborovém procesu.

Umístění a správa

O vše se postaráme za vás. Správa inzerce, aktualizace atd.

Životopisy

Nasměrujeme všechny inzertní zdroje tak, abyste získali maximum životopisů.

Aktivně oslovujeme

Víme jak oslovit pasivní uchazeče, kteří se pracovní inzerci vyhýbají.

Pokrýváme trh práce

Umíme pokrýt celý trh práce tak, aby jsme vytěžili maximum reakcí kandidátů.

24/7 podpora

24/7 podpora pro vaše náborové aktivity a potřeby v hledání a výběru kandidátů.

Kreativní tvorba

Vytvoříme pracovní inzerci jak v rovině textové, tak grafické.

Aktivní propagace

Efektivním způsobem propagujeme vaši inzerci tak, aby měla maximální zásah.


Služba náboru zaměstnanců a specifikace náborového centra

Externí personalista

Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech.

V každé úspěšné organizaci to bez odborníka na personalistiku zkrátka nefunguje. Ale i přes to, že jeho osoba má svůj strategický význam, není nutné, aby vás stála tolik, jako když je personalista váš vlastní zaměstnanec. To je skvělý moment pro využití služby externího personalisty. Pokud potřebujete profesionála na oblast HR máte možnost ho využít v momentě, kdy ho opravdu potřebujete a v měsících klidu nebo nižší poptávky, si můžete dát pauzu, to s kmenovým zaměstnancem bohužel nelze.

Může být pouze podporou pro stávající oddělení, překlenout neobsazené místo po dobu náboru anebo mateřské dovolené, či nedobrovolného odchodu. Může pro vás dělat pohovory, rozvíjet procesy, vzdělávat a mentorovat, realizovat projekt atd.

Externí náborář

Externí náborář slouží k tomu, aby dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil personální poradenství vaší společnosti. Zvolte si externího náboráře jako pomoc při náročném hledání zaměstnanců. Externí náboráři se zabývají nábory v různých oblastech. Jedná se kupříkladu o automobilový či spotřební průmysl. A jakým oborem se zabýváte vy? Myslíte, že odborné nábory a personální poradenství v odborné režii pro vás bude mít ten náležitý efekt?

Služba obsahuje: Vyhledání uchazečů dle specifikace pozice (databáze, inzerce v médiích). Pohovory. Screening a testování osobnosti dle specifikace pracovní pozice. Sestavení profilu finálních kandidátů pro klienta. Konzultaci prezentovaných uchazečů. Vlastní reflexi – zpětnou vazbu pro Vás. Organizaci pohovorů u klienta. Nástup vybraného uchazeče. Systematickou péči o klienta

 
 

Outsourcing personálních a HR služeb

Poskytujeme středním a také menším firmám, které nemají své personální oddělení nebo HR odborníka, personalistu. Outsourcujeme personálně poradenské služby dle potřeb vaší společnosti. Pokud se chcete správně rozvíjet a fungovat v oblasti lidských zdrojů, mít pokryty procesy v HR oblasti, je outsourcing personálních služeb tou nejvhodnější a nejefektivnější formou.

Pro menší společnosti má outsourcing HR/ personálních služeb prokazatelně ekonomické výhody, neboť služba může fungovat krátkodobě nebo i dlouhodobě. Dalším přínosem je sdílené know-how v HR oblasti a vhled poradce, jako externího subjektu, který má přehled, praxi a zkušenosti z jiných firem a společností.

V rámci této služby se zaměřujeme se na outsourcing personálních činností vyjma mzdové části, které je obvykle v kompetenci externí nebo interní účetní.